സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, July 9, 2008

കരിവാരം സപ്പോര്‍ട്ട്

കരിവാരം ആഘോഷിയ്ക്കാന്‍ കരികിട്ടാണ്ടായപ്പോ രണ്ട് ബാറ്ററി
കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച് കരിയെടുത്തു ദേഹത്ത് തേച്ചതാ... കോപ്പ് ഇപ്പൊ
പോണൂല്യല്ലോ...

No comments: