സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, July 9, 2008

കരിവാരം സ്പെഷ്യല്‍ - 5

....ബൂലോഗപടവുകള്‍ കയറി
കേരള്‍സ്പട പാറി വരുന്നു,
'കറുത്ത'പെണ്ണേ കരിങ്കുഴലീ,
ബ്ലോഗെരിക്കില്‍ വിടര്‍ന്ന പെണ്ണേ,
പോസ്റ്റുകട്ട സൈറ്റു തീണ്ടാന്‍
നീയുണരൂ നീയുണരൂ....

No comments: