സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, July 9, 2008

ഓ എന്‍ വി പറയാതിരുന്നത്...

ഒരുവട്ടം കൂടിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍ മേയുന്ന പുഴയോരത്തോടുവാന്‍ മോഹം..
ചെറുനൂലു പിണച്ചൊരെന്‍ പട്ടത്തെയൊന്നൂടെ ഉയരെപ്പറത്തുവാന്‍ മോഹം...

(വെറുതെ 2 വരികള്‍.. ഒത്തു പിടിച്ചാല്‍ ഇതും ഒരു വലിയ കവിതയാകുമല്ലെ..)

No comments: