സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, July 9, 2008

കരിവാരം സ്പെഷ്യല്‍ -6

കറുത്ത മൌസ്, കറുത്ത മോണിറ്റര്‍, കറുത്ത കീബോര്‍ഡ്, കറുത്ത കൂളിംഗ്
ഗ്ലാസ്, കറുത്ത ഷര്‍ട്ട്, കറുത്ത പാന്റ്, കറുത്ത ചഡ്ഡി, കറുത്ത ഷൂ,
കറുത്ത സോക്സ്, കറുത്ത ബെല്‍റ്റ്, കറുത്ത കുറി... എന്റെ കറുത്തമ്മേ,
നിനക്കുവേണ്ടി പരിക്കുട്ടിയെന്ന പേരുപോലും ഞാന്‍ കരിക്കുട്ടിയെന്നാക്കി
മാറ്റി കരിവാരത്തില്‍ പങ്കുചേരുന്നു!!!!

No comments: