സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Monday, November 15, 2010

സ്വന്തം

സ്വന്തമായി ഒരു മയിലുണ്ടാര്‍ന്നേല്‍ അതിന്റെ 'ഇസ്മയിലേ' ന്നു വിളിയ്ക്കാര്‍ന്നു... 


Monday, September 20, 2010

ചരടുവലികള്‍

' പെണ്ണൂങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടാ...'ണെന്നൊരു കുമാരന്‍ മൊഴിഞ്ഞു... 
'ഒറ്റചരടുവലിയില്‍ എല്ലതിനേയും അഴിയ്ക്കാമല്ലോഡേ..' ന്നൊരു രാജാവും!


Sunday, February 14, 2010

കവലപ്രസംഗി

"ക്ഷമിയ്ക്കണം.. ഞാന്‍ *ബസ്സിലില്ല"  
(ന്ന് ച്ചാ ഞനൊരു കവലപ്രസംഗി അല്ലാ.. ന്നത്രെ!!.)  
എന്തൊക്ക്യാ പറയ്യാ... ആരൊക്ക്യാ കേക്കാ... ന്ന് വല്ല നിശ്ചയോം ണ്ടോ? 
ശിവ! ശിവ!


* Google buzz

Sunday, January 31, 2010

വെയ് രാജാ വെയ്...

5001, 2001, 1001 എന്നീ റേറ്റില്‍ 3 പോട്ടങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ ഒരു പാര്‍ട്ടി
തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.. (കൂടുതല്‍ പണം വേണമെന്നുള്ളവര്‍ ദയവായി വേറേ വഴി
നോക്കുക) വില്‍ക്കാന്‍ താല്പര്യപ്പെടുന്നവര്‍ അവരവരുടെ ജനനസമയം,
ജാതകനക്ഷത്രം, ചൊവ്വാദോഷമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നു തുടങ്ങുന്ന
വില്‍പ്പന-ബ്ലോഗില്‍ കാണുന്ന 4 പേജില്‍ കുറയാത്ത ടെണ്ടര്‍ ഫോം
വള്ളിപുള്ളി വിടാതെ സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ രണ്ടു മാസത്തിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ
പോട്ടം വാങ്ങാന്‍ കൊള്ളാമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയിക്കുന്നതാണ്...

Thursday, January 21, 2010

ഏനൊരു ചൊപ്പനം കണ്ടേ...

ഏനിന്നലെ ചൊപ്പനം കണ്ടെ, ചൊപ്പനം കണ്ടേ...
അഗ്രജനടിച്ചു നാലു കാലീലായേന്നേയ്...
ഏനിന്നലെ ചൊപ്പനം കണ്ടെ, ചൊപ്പനം കണ്ടേ...
കൈപ്പള്ളി പോട്ടം കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ട്യേന്നേയ്....
ഏനിന്നലെ ചൊപ്പനം കണ്ടെ, ചൊപ്പനം കണ്ടേ...
വിശാലമനസ്കനൊരു 'ബുക്കര്‍' അടിച്ചെന്നേയ്....
ഏനിന്നലെ ചൊപ്പനം കണ്ടെ, ചൊപ്പനം കണ്ടേ...
കുറുമാന്‍, കുപ്പി കണ്ടപ്പോ പ്യാടിച്ച് പോയെന്നേയ്...

(ശരിയ്ക്കും കണ്ടതാ...)

Monday, January 4, 2010

കൈയ്യിലിരുപ്പ്!

എന്റെ പോസ്റ്റ് നിന്റെക്കാളും നല്ലതല്ലേ ബ്ലോഗര്‍ച്ചെക്കാ... 
എന്നിട്ടെന്തേ, എന്റെ പോസ്റ്റില്‍ കമന്റാനായ് വന്നില്ലാരും   :(  (കൈയ്യിലിരുപ്പ്.. ല്ലാണ്ടെന്താ?)