സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Tuesday, December 22, 2009

ഒളി-സേവാ-ദള്‍

ഉടുതുണിയുരിഞ്ഞിട്ടും പാര്‍ട്ടിയില്‍ വാഴും
ലുണ്ണിത്താന്‍ കുടുങ്ങീ മഞ്ചേരിയില്‍...
കണ്ണിലുണ്ണിത്താന്‍ ഒതുങ്ങീ മഞ്ചേരിയില്‍... (ഉടുതുണിയുരിഞ്ഞിട്ടും....)

ചുറ്റിനും വീടുണ്ട്, ജയലക്ഷ്മിയകത്തുണ്ട്
രാത്രിയില്‍ പോകാറുണ്ടിവിടെ....
ചിത്തത്തിലോര്‍ത്തു രസിക്കുന്നു കാമമോഹനാ
നിത്യവും നിന്റെ ഈ “രോഗം“ .... (ഉടുതുണിയുരിഞ്ഞിട്ടും....)

മുരളിയുമച്ഛനും ചേച്ചിയും
ഈവിധ ദുഃഖിതരായവരും
നൊന്തുവിളിക്കുകില്‍ കാരുണ്യമേകുന്ന
ശംഭുവേ കൈതൊഴുന്നേന്‍... (ഉടുതുണിയുരിഞ്ഞിട്ടും....)

രാത്രിയിലുള്ളൊരി "മോഹന"ലീലകള്‍
പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കെല്ലാമറിഞ്ഞീടാം
മഞ്ചേരിയും ബംഗാലൂരും
വിലാസനര്‍ത്തനരംഗങ്ങള്‍
ഉള്ളിലുണരും ശ്രംഗാരത്തിന്‍
ചോടുകള്‍ ചടുലമായിളകുന്നു
സംഭാഷണതാണ്ഡവമാടാത്ത നേരത്ത്
ശൃംഗാരകേളികളാടുന്നു...

കാമനെ ചുട്ടോരു കണ്ണില്‍ കനലല്ല
കാമമാണിപ്പോള്‍ ജ്വലിപ്പതെന്നോ
ഭാര്യേം മക്കളുമറിയാതെ ആ മങ്കയ്ക്ക്
ഒളിസേവ ചെയ്യുന്നു ലുണ്ണിത്താന്‍ (ഉടുതുണിയുരിഞ്ഞിട്ടും....)


(കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് വിശദമായി മനസ്സിലാകാന്‍ ഇവിടെ ഞെക്കുക)

ഉണ്ണിത്താനാരോ തന്നാരോ...

രണ്ടുനാലുദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനേ.. 
ഉണ്ണിത്താനാക്കുന്നതും ഭവാന്‍!!!

:)

Thursday, December 3, 2009

കൊലയാളി ഡാം

പെരിയാറേ.. മുല്ലപ്പെരിയാറേ... 
രാഷ്ട്രീയക്കളിയുടേ ബലിയാടേ.. 
ക്രാക്കുംകൊണ്ടു ലീക്കിത്തുടങ്ങ്യോരു...  
മലയാളിഡാമാണു നീ...ഇനിയൊരു, 
കൊലയാളിഡാമാകും നീ...