സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, December 17, 2008

അരവണ

നീയറിഞ്ഞില്ലേ, മേലേ മാനത്ത് അയ്യപ്പടെമ്പിളു തുറക്കുന്നുണ്ട്...
അപ്പോ പിന്നേ, സുധാകരന്റേ... അരവണയോ... ഇഷ്ടം പോലെ ചിലവഴിയ്ക്കാമല്ലോ!!!

:)


No comments: