സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Tuesday, December 16, 2008

വ്യാകൂള്‍

റോഡരുകിലെ വാളമ്പുളിയില്‍ കണ്ണെറിയുന്നോളേ...
ആമരത്തിന്‍ പൂന്തണലിലതു തിന്നു നില്‍ക്കുന്നോളെ...
വയറ്റിനുള്ളില്‍ പൊന്‍കുരുന്നാമൊരു വാവയുള്ളോളേ...
വ്യാകൂളുള്ള* നിനക്കായൊരു കല്ലെറിയാം ഞാനും
...


(*ഗര്‍ഭകാലത്ത്, ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക് മാങ്ങയോടും പുളിയോടും ഒക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു തരം കൊതി!)

No comments: