സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Thursday, November 13, 2008

ജിമിക്ക് ജിമിക്ക് ദേവകി

ജിമിക്ക് ജിമിക്ക് ദേവകി
ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റാന്‍ പോയപ്പൊ
ജി-ടാക്കില്‍ നിന്നൊ‘രുഡായിപ്പന്‍‘
സ്മൈലിയിട്ടു കാണിച്ചു!!!


:)

(യേയ്.. ഞാനല്ലെന്ന്...)

No comments: