സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, November 5, 2008

പഞ്ചാര


നാലുറുമ്പിന്‍ നടുവിലുള്ള പഞ്ചസാരയാകാം...
നാണിയു
റുമ്പ് നാളെ നുണയും മധുരതരിയുമാവാം
കാലിലല്ലാതെ ഇഴയുവാന്‍, കടികളേറ്റുവാങ്ങുവാന്‍
എത്രനേരമാ അടുക്കളത്തറയില്‍ ഞാന്‍ കിടന്നുവെന്നോ?

2 comments:

keralainside.net said...

This post is being listed please categorize this post
www.keralainside.net

സുല്‍ |Sul said...

ഒരു ചെന്താമര :)