സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Tuesday, November 11, 2008

ബൂലോഗ ബലിമൃഗങ്ങള്‍

ഒരിടത്തു കമന്റണം ഒരിടത്തു പേസ്റ്റണം
ജി-മെയില്‍ ചാറ്റൊരു ഭാരം... (ഒരിടത്തു...)
മുഖമറിയാതെ, ചാറ്റുമായ് നടക്കും
ബൂലോഗ ബലി മൃഗങ്ങള്‍ നമ്മള്‍
ബൂലോഗ ബലി മൃഗങ്ങള്‍... (ഒരിടത്തു...)

ഈ ചാറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയതെവിടേ നിന്നോ
ഇതിനൊരവസാനമില്ലയെന്നോ.. (ഈ ചാറ്റിംഗ്...)
ബ്ലോഗിംഗെന്നവസാനനിമിഷം വരെ..
മനുഷ്യബന്ധങ്ങള്‍, പാര വരെ (ബ്ലോഗിംഗ്...)
ഒരു പാര
വരെ ‍... (ഒരിടത്തു...)

പണ്ടെന്റെ ബ്ലോഗില്‍ "നിര്‍ത്തിനെടാ-ന്നൊരു"
കള്ള കമന്റ് ഇട്ടതാര്? (പണ്ടെന്റെ...)
കണ്ടാല്‍ ചിരിയ്ക്കുന്ന, കൂട്ടുകാരോ
കുതികാല്‍ വെട്ടുന്ന, ബൂലോഗരോ (കണ്ടാല്‍...)(ഒരിടത്തു...)

ഈ ബ്ലോഗില്‍ കിടക്കുന്ന ഉണക്ക കമന്റ്..
ഇതു വഴി പോയവര്‍ തന്‍ "രോദനങ്ങള്‍"
അഗ്രിയാം മറുമൊഴി കമന്റുകളില്‍
അനോണിതന്‍ പേരുകള്‍ നിറഞ്ഞുവരും...
അവര്‍, പെരുത്തു വരും... (ഒരിടത്തു...)


(ഇതിന്റെ ഒറിജിനല്‍ ട്യൂണില്‍ വായിയ്ക്കണേ...)
;)

No comments: