സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Tuesday, November 4, 2008

വികസനം

ഊതിയാല്‍ വീര്‍ക്കുന്ന ബലൂണാണ് വികസനം.

3 comments:

:: niKk | നിക്ക് :: said...

ingane balloonum oothi veerppichondirunnotto :P

kaithamullu : കൈതമുള്ള് said...

ആരുടെ വി ക സനം?

keralainside.net said...

This post is being listed please categorize this post
www.keralainside.net