സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Monday, April 20, 2009

സ്നേഹിയ്ക്കയില്ല ഞാന്‍...

സ്നേഹിയ്ക്കയില്ല ഞാന്‍ ബ്ലോഗുമാത്മാവിനെ
സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു വര്‍മ്മശാസ്ത്രത്തെയും...

( 7/9/08 ല്‍ പോസ്റ്റിയതാ... പുതിയ പരിസരമലിനീകരണം മൂലം ഒന്നൂടെ പോസ്റ്റുവാന്‍ തോന്നി.. )

5 comments:

ശ്രീ said...

ദതന്നെ...
;)

വാഴക്കോടന്‍ ‍// vazhakodan said...

രാസ പരിണാമങ്ങള്‍!

ഉഗാണ്ട രണ്ടാമന്‍ said...

:)

ശിശു said...

അല്ല പിന്നെ...

പാവപ്പെട്ടവന്‍ said...

ഉഗാണ്ടയില്‍ ഉരുണ്ടു കൂടുന്ന കാര്‍മേ‍ഘങ്ങള്‍