സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Friday, November 4, 2011

ഗൂഗിളേശ്വരീ..... ഹോപ്പു തരൂ......

ഗൂഗിള്‍ ബസ്സ് നിര്‍ത്തി ഗൂഗിള്‍ പ്ലസിനെ പ്രൊമോട്ടാന്‍ തീരുമാനിച്ച സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ എഴുതിയത്... :)

ഗൂഗിളേശ്വരീ..... ഹോപ്പു തരൂ...... 
ബസ്സാന്‍ നിനക്ക് മടിയാണെങ്കില്‍, 
പ്ലസ്സ് തരൂ.... പ്ലസ്സ് തരൂ..... (2)

ചാറ്റ്-ബ്ലോഗാന്തരങ്ങളിലൂടെ 
രണ്ട് സോഷ്യല്‍സൈറ്റിനെപ്പോലെ (2)
നിന്നെക്കിട്ടിയ നിമിഷം ഞങ്ങള്‍ക്കെ
ന്താത്മ നിര്‍വൃതിയായിരുന്നൂ... 
ഓ................ (ഗൂഗിളേശ്വരീ..... ) 

ബസ് പോസ്റ്റുകളിലൂടെ....
നിന്നിലെന്നും ഞാനുണരുന്നു (2)
നിര്‍വ്വചിക്കാനറിയില്ലല്ലോ
നിന്നൊടെനിക്കുള്ള ഹൃദയവികാരം..
ഓ................ (ഗൂഗിളേശ്വരീ..... )

1 comment:

കൊമ്പന്‍ said...

കൊള്ളാം രസായിരിക്കുന്നു