സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Friday, February 6, 2009

പോളക്കണ്ണ്

ഇന്നലെ ഒരു പോള കണ്ണടച്ചില്ലെന്ന്....
(പോളയ്ക്കെന്താ കണ്ണുണ്ടോ?)

1 comment:

മുസാഫിര്‍ said...

മഴ പെയ്യുമ്പോള്‍ പോളകള്‍ കണ്ണടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലെ ?