സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Sunday, January 4, 2009

ബ്ലോഗ് തുടങ്ങേട്ടാ....

ലാലേട്ടാ, വേഗം ബ്ലോഗ് തുടങ്ങേട്ടാ...
മമ്മൂത്തീ ഒന്നാന്തീ തുടങ്ങീ..ട്ടാ...
നമുക്കോനേ കടത്തീവെട്ടാം ട്ടാ
നേരം കളയാ-തുടന്‍ തുടങ്ങൂ..ട്ടാ

ഷക്കീല തുടങ്ങ്യാ, കാര്യം പോക്കാ ട്ടാ..
കമന്റാനാള്‍ക്ക് കൂലി കൊടുകാം ട്ടാ,
എന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞാ കാര്യമില്ലാ ട്ടാ...
ടഡഡ ടഡാം ടാട്ടാ.. ടഡട ടഡാ...


:)

No comments: