സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Monday, January 5, 2009

ബ്ലോഗാനുണ്ടോ താന്‍?

ബ്ലോഗുകളില്‍ തട്ടണ് മുട്ടണ്...
മമ്മൂത്തിയ്ക്കും ഒപ്പം മുട്ടണ്...
ബ്ലോഗാനുണ്ടോ താന്‍?
ബൂലോകമെന്നു വിളിയ്ക്കണ, ലോകത്തേയ്ക്ക്
ബ്ലോഗാനുണ്ടോ താന്‍???


4 comments:

കാന്താരിക്കുട്ടി said...

ഞാനില്ല ഞാനില്ല ബ്ലോഗ്ഗാനായ്
നാടകം കണ്ടീടാൻ പോയീടട്ടേ !

kaithamullu : കൈതമുള്ള് said...

മഞ്ഞ് പെയ്യണ്
മദ്ദളം കൊട്ടണ്
മമ്മൂത്തിക്കും
ബ്ലോഗാന്‍ മുട്ടണ്!

പാറുക്കുട്ടി said...

ധൈര്യമായിട്ട് ബ്ലോഗിക്കോ. എല്ലാരും ഒപ്പമുണ്ട്.

പ്രയാസി said...

തലക്കടി വല്ലതും കിട്ടിയാ മാഷെ!?