സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Monday, October 13, 2008

പറയ്യോ?

പിന്നേയ്...
ഞാന്‍ ഒരു സ്വകാര്യം പറയാം...
ആരോടും പറയരുത്...
രഹസ്യമാക്കി വയ്ക്കണം..
പറയ്യോ?

2 comments:

മാഹിഷ്‌മതി said...

,ന്‍ ന്ദ്രച ഷ് മേ സു
തല തിരിഞ്ഞവനെ....... :) ;) :)
കണ്ടു വായിച്ചു എല്ലാം . ഇഷ്ടപെട്ടു

:: niKk | നിക്ക് :: said...

ഉറപ്പായ്ട്ടും പറയ്യും.. ന്താ?