സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Friday, September 12, 2008

കള്ളുകുടിയരാടും....

കള്ളുകുടിയരാടും ഒരു ലഹരിനുരഞ്ഞ തീരം..
വഴിയോരം ശണ്ഠമേളം തെറിക്കവിത പാടും നേരം
കാനയില്‍ കിടക്കും തനുവുറങ്ങുമീറന്‍ കാറ്റില്‍
ഇടങ്ങേറിന്‍ കുലമെന്നും ഈ റബ്ബര്‍ നിറഞ്ഞ നാട്..

തെയ് തെയ് തിത്തൈ താരാ, തെയ് തെയ്...
തെയ് തെയ് തിത്തൈ താരാ, തെയ് തെയ്...

വാര്‍ത്ത: ബിവറേജസ് കോര്‍പറേഷന്‍ വഴി മാത്രം കഴിഞ്ഞ ആറു ദിവസം കേരളം കുടിച്ചു തീര്‍ത്തത് 110.47 കോടിയുടെ മദ്യം. അതേ സമയം ഒാണസദ്യക്ക് അരിവാങ്ങാന്‍ ചിലവിട്ടത് ഏതാണ്ട് നൂറു കോടി മാത്രമെന്നാണ് ഭക്ഷ്യവകുപ്പിന്റെ കണക്ക്.

No comments: