സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Sunday, January 31, 2010

വെയ് രാജാ വെയ്...

5001, 2001, 1001 എന്നീ റേറ്റില്‍ 3 പോട്ടങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ ഒരു പാര്‍ട്ടി
തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.. (കൂടുതല്‍ പണം വേണമെന്നുള്ളവര്‍ ദയവായി വേറേ വഴി
നോക്കുക) വില്‍ക്കാന്‍ താല്പര്യപ്പെടുന്നവര്‍ അവരവരുടെ ജനനസമയം,
ജാതകനക്ഷത്രം, ചൊവ്വാദോഷമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നു തുടങ്ങുന്ന
വില്‍പ്പന-ബ്ലോഗില്‍ കാണുന്ന 4 പേജില്‍ കുറയാത്ത ടെണ്ടര്‍ ഫോം
വള്ളിപുള്ളി വിടാതെ സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ രണ്ടു മാസത്തിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ
പോട്ടം വാങ്ങാന്‍ കൊള്ളാമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയിക്കുന്നതാണ്...

Thursday, January 21, 2010

ഏനൊരു ചൊപ്പനം കണ്ടേ...

ഏനിന്നലെ ചൊപ്പനം കണ്ടെ, ചൊപ്പനം കണ്ടേ...
അഗ്രജനടിച്ചു നാലു കാലീലായേന്നേയ്...
ഏനിന്നലെ ചൊപ്പനം കണ്ടെ, ചൊപ്പനം കണ്ടേ...
കൈപ്പള്ളി പോട്ടം കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ട്യേന്നേയ്....
ഏനിന്നലെ ചൊപ്പനം കണ്ടെ, ചൊപ്പനം കണ്ടേ...
വിശാലമനസ്കനൊരു 'ബുക്കര്‍' അടിച്ചെന്നേയ്....
ഏനിന്നലെ ചൊപ്പനം കണ്ടെ, ചൊപ്പനം കണ്ടേ...
കുറുമാന്‍, കുപ്പി കണ്ടപ്പോ പ്യാടിച്ച് പോയെന്നേയ്...

(ശരിയ്ക്കും കണ്ടതാ...)

Monday, January 4, 2010

കൈയ്യിലിരുപ്പ്!

എന്റെ പോസ്റ്റ് നിന്റെക്കാളും നല്ലതല്ലേ ബ്ലോഗര്‍ച്ചെക്കാ... 
എന്നിട്ടെന്തേ, എന്റെ പോസ്റ്റില്‍ കമന്റാനായ് വന്നില്ലാരും   :(  (കൈയ്യിലിരുപ്പ്.. ല്ലാണ്ടെന്താ?)